Workshopy a semináře

III. seminář k rovným příležitostem na pracovišti tentokrát v Chomutově

Dovolujeme si vás touto cestou pozvat na seminář, který se uskuteční v rámci projektu „ROVNÁ ŠANCE“. Projekt i seminář je zaměřený na podporu propagace rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. 

Seminář se koná dne 19. 9. 2013 od 9:00 v prostorách OHK Chomutov, pokud se semináře zúčastníte, získáte mimo jiné informace z oblasti odměňování a kontroly zaměstnanců.  Zazní také konkrétní příklady toho, kdy se ze strany zaměstnavatele může jednat o diskriminační jednání a hrozí tak sankce pro porušení zákona. 

S uvedenou problematikou včetně rovného zacházení na pracovišti a s tím souvisejících kontrol Vás seznámí zástupce Oblastního inspektorátu práce. 

Více podrobností najdete v příloze

Pokud se rozhodnete workshopu zúčastnit, nebo vyslat svého kolegu či kolegyni vyplňte laskavě přiloženou návratku.

Návratku zašlete do 12. 9. 2013 na e-mail: kysela@wm.cz nebo info@ohkcv.cz (kapacita semináře je omezena).

II. seminář - genderové rozpočtování

Genderové rozpočtování.

Tak by se dal nazvat další seminář v rámci projektu Rovná šance, který se konal 29.5.2013 v prostorách Cascade v Mostě. Na téma rozpočet města, jeho principy a úskalí pohovořil host za město Most Mgr. Karel Novotný, MBA, náměstek primátora města Mostu pro ekonomiku, majetek a majetkové účasti.

Svoji prezentaci na téma přínosy pro rozpočty obcí a dalších subjektů přednesla genderová expertka Mgr. Veronika Šprincová, genderová expertka, členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, lektorka Fórum 50%.

Proběhla diskuse na téma vlivy genderového rozpočtování na trh práce. Zástupci obcí se podělili o konkrétní příklady pozitivních ekonomických dopadů při aplikaci genderového rozpočtování v obci.

Základní informace o průběhu projektu podal vedoucí projektu Rovná šance Bc. Roman Kysela.

I. Informační seminář pro zaměstnavatele

Genderový audit je, který se zaměřuje zjišťování rovných podmínek mužů a žen u konkrétního zaměstnavatele je stále ještě přece jen poměrně neznámá věc.
Právě genderové audity, jejichž hlavním cílem je proveditelné zlepšení podmínek pro zaměstnance a zaměstnankyně, mohou přispět ke zlepšení atmosféry v pracovních týmech a tím i ke zvýšení výkonnosti organizace.
První audit proběhl v Oblastní charitě Most, která je významným zaměstnavatelem v oblasti sociálních služeb. Další audit je v průběhu projektu plánován na Vysoké škole finanční a správní v Mostě. Z tohoto důvodu zde dne 1. 3. 2013 proběhl seminář, který zaměstnance školy seznámil s průběhem a cílem auditu.

IV. a V. workshop: Problematika diskriminačního jednání při hledání zaměstnání a v průběhu zaměstnání a Nerovné odměňování žen a mužů na trhu práce a homeworking

Ve středu 27. 3. 2013 proběhly rámci projektu „ROVNÁ ŠANCE“ další 2 workshopy zaměřené na problematiku rovných příležitostí na trhu práce.
Konkrétně se jednalo o problematiku diskriminačního jednání při hledání zaměstnání a v průběhu zaměstnání. Téma prezentoval Ing. Miroslav Zemandl z Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, který účastníky a účastnice seznámil s platnou legislativou a vlastní činností inspektorátu.
Dalším tématem bylo nerovné odměňování žen a mužů na trhu práce a homeworking. Témata byla prezentována Mgr. Veronikou Šprincovou z Fóra 50% a Ing. Michaelou Mudrochovou, která sama homeworking v zaměstnání využívá. 
Prezentace z workshopu jsou k dispozici ke stažení.

Přílohy:

III. workshop: TRENDY MODERNÍ PERSONALISTIKY V PRAXI

TRENDY MODERNÍ PERSONALISTIKY V PRAXI

To byl název workshopu, který se uskutečnil dne 13. 12. 2012 jako součást informační kampaně k problematice rovných příležitostí. Workshop byl věnován flexibilním formám práce jako jsou zkrácené úvazky, pružná pracovní doba, sdílená pracovní místa nebo  home working - práce z domova.

Přílohy:

I. a II. workshop : Diskriminace není fér a Legislativa a rovné příležitosti

To jsou první 2 workshopy, které dne 25. 10. 2012 proběhly v rámci projektu "Rovná šance".
 

Workshop byl zahájen videospotem na téma diskriminace. Ve spotu se objevily různé podoby diskriminace, se kterými se lze na trhu práce setkat. Měj oči otevřený a všímej si a změň svůj přístup, tak by se dala shrnout základní myšlenka spotu.

Po spotu následovala prezentace projektu, jeho cílů a přínosu pro zaměstnavatele - zejména šlo o genderové audity, nebo podporu zaměstnávání žen na zkrácený úvazek.

V interaktivní části workshopů se účastnice a účastníci seznámili s problematikou rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a proběhla prezentace zaměřená na zlepšní motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání žen.

Dalším tématem bylo společné hledání odlišností a silných stránek u mužů a žen s cílem je následně využít pro smíšený pracovní tým tím dosáhnout prospěchu pro zaměstnavatele jako celek. 

Součástí programu byla prezentace příkladů dobré, ale i špatné praxe a proběhla diskuze o možných řešeních a postupech.

Odpolední část byla věnována legislativě v oblasti rovných příležitostí a její praktické aplikaci v zaměstnání.

Workshopů se zúčastnilo celkem 23 osob. Jednalo se o zástupce zaměstnavatelů z oblasti komerčního nebo neziskového sektoru a rovněž z oblasti místní správy a samosprávy a veřejných úřadů.

Prezentace z workshopu jsou ke stažení zde:

 

III. Informační seminář

17.9.2012 se uskutečnil III. info seminář pro CS v budově DHO - Asista, s.r.o.

II. Informační seminář

23.8.2012 se uskutečnil II. Informační seminář pro CS v prostorách realizátora projektu (budova DHO).

I. Informační seminář

21.6.2012 proběhl I. informační seminář pro CS v prostorách partnera - Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči. Semináře se zúčastnilo 15 osob z řad CS.